Bc. Lenka Vaňková

Diplomová práce

Dopady budoucího přijetí eura na mezinárodní obchod vybrané nadnárodní společnosti působící v České republice

Impacts of future adoptation of the euro in international trade of a selected multinational company operating in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na identifikaci dopadů na mezinárodní obchod vybrané nadnárodní společnosti působící v České republice po přijetí eura. Předmětem je mezinárodní exportní společnost Chart Ferox, a. s., která působí na českém trhu jiţ několik desítek let. Tato společnost vyváţí zboţí do celého světa a většinu svých obchodů realizuje v eurech. Česká republika se při vstupu do Evropské …více
Abstract:
This master thesis is focused on the identification of impacts on international trade of a selected multinational company operating in the Czech Republic after the adoption of the euro. The subject of this work is international exporting company Chart Ferox, a. s. that has already been operating in the Czech market for several decades. This company exports goods around the whole world and most of its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaňková, Lenka. Dopady budoucího přijetí eura na mezinárodní obchod vybrané nadnárodní společnosti působící v České republice. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta