Theses 

Senior - zákazník budoucnosti? – Martin ŠŮSTEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Martin ŠŮSTEK

Bakalářská práce

Senior - zákazník budoucnosti?

Senior citizen - the customer of the future?

Anotace: Tato bakalářská práce s názvem ?Senior ? zákazník budoucnosti?? se věnuje spotřebitel-skému chování a rozhodovacímu procesu seniorů v zákaznickém segmentu 55+. Teoretická část vymezuje spotřebitelský trh a charakterizuje současné přístupy marketingové ko-munikace k této cílové skupině. Zabývá se osobností spotřebitele, segmentací trhu, rozho-dovacím procesem zákazníka a nástroji marketingové komunikace. V praktické části jsou analyzovány údaje týkající se demografických změn ve společnosti a faktorů ovlivňujících nákupní rozhodování seniorů. Jsou zde uvedeny výsledky kvalitativní průzkumné sondy zaměřené na zjištění potřeb této cílové skupiny, jejich nákupního chování a životního stylu. Na základě zjištěných informací jsou doporučeny perspektivní segmenty produktů a služeb a jsou stručně navrženy zásady marketingové komunikace s touto cílovou skupinou.

Abstract: This thesis entitled "Senior citizens - the customers of the future?" examines the consumer behavior and decision-making process of the market segment of senior citizens aged 55 and over. The theoretical part defines this particular market segment and describes current approaches to marketing communications pertaining to this age group. It also examines the characteristics of such consumers, the segmentation of the market, the decision-making process adopted by such consumers, and the tools utilized in marketing communications. The practical part focuses on data analyzed concerning demographic changes in society and factors influencing the purchasing decisions of senior citizens. It highlights the results of qualitative, fact-finding research conducted to detect the needs of this particular target market, in addition to the shopping behaviors and lifestyles of the age group it comprises. Based on this information, the authors recommend prospective products and services for this market segment, also outlining the principles of marketing communications affecting this target group.

Klíčová slova: Klíčová slova, senior, zákazník, spotřební chování, segmentace trhu, marketingové komu-nikace, kvalitativní průzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26105 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ŠŮSTEK, Martin. Senior - zákazník budoucnosti?. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:28, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz