Klára Michálková

Bachelor's thesis

Kurdish Minority in Turkey: Peace negotiations between Kurdistan Worker’s Party and Turkey

Kurdská menšina v Turecku: Mírová vyjednávání mezi Kurdskou stranou pracujících a Tureckem
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi Tureckem a Kurdskou menšinou, konkrétně tedy Kurdskou stranou pracujících. V práci se zabývám historií Kurdů, která je důležitá pro pochopení vývoje vzájemných vztahů. Dále je práce také zaměřena na politiku Turecka a politickou aktivitu Kurdů, spojená s vývojem Kurdské strany pracujících. Práce také poukazuje na socio-ekonomické cíle Turecka ve vztahu ke …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problematic relationship between Turkey and the Kurdish minority, namely the Kurdistan Worker’s Party. In my thesis, I deal with the history and of the Kurds, which is important for understanding the development of this relationship. Furthermore, the thesis is also focused on the policy of Turkey and political activities of the Kurds, connected with the development …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Taterová, M.A. Ph.D.
  • Reader: Marek Čejka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / International Development Studies