Klára Michálková

Bakalářská práce

Kurdish Minority in Turkey: Peace negotiations between Kurdistan Worker’s Party and Turkey

Kurdská menšina v Turecku: Mírová vyjednávání mezi Kurdskou stranou pracujících a Tureckem
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi Tureckem a Kurdskou menšinou, konkrétně tedy Kurdskou stranou pracujících. V práci se zabývám historií Kurdů, která je důležitá pro pochopení vývoje vzájemných vztahů. Dále je práce také zaměřena na politiku Turecka a politickou aktivitu Kurdů, spojená s vývojem Kurdské strany pracujících. Práce také poukazuje na socio-ekonomické cíle Turecka ve vztahu ke …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problematic relationship between Turkey and the Kurdish minority, namely the Kurdistan Worker’s Party. In my thesis, I deal with the history and of the Kurds, which is important for understanding the development of this relationship. Furthermore, the thesis is also focused on the policy of Turkey and political activities of the Kurds, connected with the development …více
 

Klíčová slova

PKK Turecko Kurdové násilí
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Taterová, M.A. Ph.D.
  • Oponent: Marek Čejka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies