Urszula LISZTWANOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Tvorba projektu založení Komunitní zahrady jako nástroje komunitní práce.

Creating a project establishing community gardens as a tool for community work.
Anotace:
Bakalářská práce představuje přínos ve využití potenciálu komunitních metod práce se seniory, a to na základě projektu, kterým je vybudování užitkové části v komunitní zahradě v Domě s pečovatelskou službou Bystřice. Tato práce poukazuje na možnosti spolupráce seniorů, děti a obyvatel obce při konání volnočasových aktivit v zahradě.
Abstract:
The Bachelor thesis presents a contribution in the use of the potential of community methods of working with the elderly, based on the project, which is the construction of an utility part in the community garden on the house with nursing service Bystřice. This work point sout the possibilities of co-operation of seniors, children and inhabitants of the community during leisure activities in the garden …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Ester Danihelková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LISZTWANOVÁ, Urszula. Tvorba projektu založení Komunitní zahrady jako nástroje komunitní práce.. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uo8zjt uo8zjt/2
9. 11. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
9. 11. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.