Mgr. Irena Janošíková

Diplomová práce

Ujednání o formě změny smlouvy

No Oral Modification Clauses
Anotace:
Diplomová práce se zbývá ujednáními o písemné formě změny smlouvy, tzv. doložkami písemnosti. Jedná se o smluvní ujednání, prostřednictvím kterých si smluvní strany dohodnou, že chtějí být vázány pouze takovou změnou smlouvy, jež bude v písemné podobě. Reálná vynutitelnost takové doložky se v některých aspektech jeví jako poměrně problematická a shoda nepanuje ani ohledně následků jejího nedodržení …více
Abstract:
The thesis is focused on no oral modification clauses which are one of the con-tractual arrangements. By using the clause, the contractual parties wish to be bound only if a change of the contract is made in written form. The enforceability of the clause despite its widening remains vague, particularly regarding the sub-sequent will of the parties. The consequences of a non-observance of the clauses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Houdek
  • Oponent: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma