Theses 

Prevenční program Městské policie Brno pro seniory: "Senior akademie" – Soňa Valná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Soňa Valná

Bakalářská práce

Prevenční program Městské policie Brno pro seniory: "Senior akademie"

The Preventive Programme of Brno Municipal Police for Seniors "Senior Academy"

Anotace: Bakalářská práce se věnuje tématice o prevenčních programech Městské policie Brno se zaměřením na širokou škálu naší veřejnosti. Také je zaměřena na celkové povědomí v oblasti prevence kriminality, dopravy a způsobu jak se mají občané chovat v krizových situacích. Teoretická část bude charakterizována převážně studijním programem pro senio-ry: "Senior akademie", která je zaměřená na prevenci kriminality a bezpečnosti seniorů. Dále se teoretická část věnuje popisu a charakteristice seniorů. V praktické části je použit kvantitativní výzkum, který buď vyvrátí, nebo potvrdí celkový přínos a zájem o prevenční program Městské policie Brno pro seniory.

Abstract: The bachelor thesis deals with the topic of preventive programs of the Brno Metropolitan Police, which concentrate on a wide range of public. It also focuses on the overall crime prevention, traffic issues and citizens' behavior in crisis situations. The theoretical part will primarily be characterized by the study program "Senior Academy" for seniors. The pro-gram focuses on crime prevention and safety of seniors. Furthermore, the theoretical part includes the description and characteristics of seniors. In the practical part, a quantitative research is used to refute or confirm the overall benefits and interest in the prevention pro-gram of the Brno Metropolitan Police.

Klíčová slova: Prevence, Městská policie Brno, senioři, kriminalita, vzdělávání, programy, stárnutí.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35446 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Valná, Soňa. Prevenční program Městské policie Brno pro seniory: "Senior akademie". Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:30, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz