Mgr. Eva Oborná

Bakalářská práce

Sociálně patologické jevy na základní škole s důrazem na šikanu a návykové látky

Social phenomena at primary school with an emphasis on bullying and addictive substances
Anotace:
Bakalářská práce „Sociálně patologické jevy na ZŠ s důrazem na šikanu a návykové látky“ je souhrnem podstatných informací pro pedagogické pracovníky, kteří řeší problémy týkající se šikany či závislosti žáků. Najdeme zde základní definice co je to šikana nebo návyková látka, jak se projevují tyto sociálně patologické jevy, jak proti nim bojovat a samozřejmě jak předcházet vzniku těchto sociálně patologických …více
Abstract:
Thesis "Social phenomena at primary school with an emphasis on bullying and addictive substances" is a summary of essential information for teachers who are dealing with problems related to bullying or addiction of pupils. We can find a basic definition of what bullying and addictive substance are. How to express these social pathologies and how to fight them. And perhaps an unimportant point, preventing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy