Jiří Beseda

Diplomová práce

Řízení vnitřních osvětlovacích soustav na konstantní hladinu osvětlenosti

Controlling of indoor lighting systems at a constant level of illuminance
Anotace:
Náplní diplomové práce je určení vhodné kombinace umístění senzoru osvětlení a jeho přijímací charakteristiky pro regulaci osvětlovací soustavy na konstantní hladinu osvětlenosti. Teoretická část popisuje principy elektronických předřadníků pro zářivkové a LED světelné zdroje, principy senzorů osvětlení a také základní využívané způsoby komunikace mezi senzorem a svítidlem. V praktické části je popsána …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to determine the appropriate combination of placing a lighting sensor and reception characteristics for the regulation of an illumination system at a constant level of illumination. The theoretical part reveals the principles of electronic ballasts used for fluorescent and LED light sources, the principles of lighting sensors as well as basic methods used for communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Roman Hrbáč
  • Oponent: Tomáš Novák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika

Práce na příbuzné téma