Mgr. Karel Štěpka, Ph.D.

Bakalářská práce

Manipulace s objekty ve virtuálním prostředí s omezeními

Constraint-based object movement in virtual environment
Anotace:
Cílem práce bylo analyzovat současné metody 3D manipulace s objekty ve virtuálních prostředích a implementovat modul pro systém VRECKO. Modul využívá sémanticky omezené manipulace, čímž uživateli umožňuje rozmisťovat objekty ve virtuální scéně podle předem zadaných pravidel.
Abstract:
The goal of the thesis was to analyse current methods of 3D object manipulation in virtual environments and to implement a module for the VRECKO system. The module utilizes semantically constrained object manipulation, allowing the user to place objects in a virtual scene using pre-defined rules.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Vít Kovalčík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma