Theses 

Domov pro seniory (Aplikace zákona č. 108/2006 Sb.) – Kamila PERKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Kamila PERKOVÁ

Bakalářská práce

Domov pro seniory (Aplikace zákona č. 108/2006 Sb.)

Aged- persons home (Application of the law act no. 108/ 2006 Coll.)

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou zákona č. 108/2006Sb., je zaměřena na sociální služby, konkrétně tedy na sociální služby pro seniory. Pod pojmem senior si dnes můžeme představit člověka, který již dosáhl důchodového věku a od státu pobírá finanční podporu, tedy důchod. Někteří senioři jsou samozřejmě schopni samostatného bydlení, jiní naopak nejsou soběstační a jsou odkázáni na péči jiné osoby. Těm je určen nově příspěvek na péči. Zaměřím se převážně na domovy pro seniory, které v podstatě sjednocují všechny "bývalé`` domovy důchodců a domovy- penziony. Hlavním cílem je zjistit, jakým způsobem se s touto změnou domov pro seniory vyrovnal, nebo stále ještě vyrovnává. Jak se vyrovnávají s novým zákonem uživatelé jsem zjišťovala formou dotazníkového šetření, kde jsem se zároveň zajímala o informovanost a spokojenost klientů se službami, které jsou jim poskytovány.

Abstract: This work deals with questions of law act no. 108/2006 Coll. and is focused on social services, especially on social services for seniors. Today, the term "senior`` express a citizen who reached the retirement age and who takes a financial support from the state, called an old-age pension. Some of the pensioners are of coarse able to live alone, whereas the others are not self-sufficient and dependent on someone´s care. For these people is newly addressed a financial contribution for care. I focused mainly on aged- persons home, which basically unify all, so called " late`` rest home and houses- pensions. The main goal of this work is to find out the way how the aged persons home coped with these changes. I realized questions form surveying among users to acquire thein opinion. I was also interested in satisfaction and awareness of users with services, which are them provided.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Mužíková Jaroslava

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:40, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz