Mgr. Bc. Lucie Bendová Bednářová, Ph.D.

Disertační práce

Žena a trestný čin v 2. polovině 19. století v habsburské monarchii (Trestné činy projednávané před Krajským soudem v Olomouci a okresními soudy v jeho obvodu)

Woman and Crime in The Second Half of The Nineteenth Century in The Habsburg Monarchy (the crimes pending before Regional Court in Olomouc and before district courts in its jurisdiction)
Anotace:
Disertační práce Žena a trestný čin v 2. polovině 19. století v habsburské monarchii (Trestné činy projednávané před C. k. krajským soudem v Olomouci a okresními soudy v jeho obvodu) se věnuje zločinům „vyhnání plodů“, vražd novorozených dětí, vražd, mravnostním zločinům, přečinům zaviněných úpadků, přečinům a přestupkům proti životu a přestupkům proti mravnosti spáchaným ženami, ale i mravnostním …více
Abstract:
The dissertation thesis Woman and Crime in The Second Half of The Nineteenth Century in The Habsburg Monarchy (the crimes pending before Regional Court in Olomouc and before district courts in its jurisdiction) deals with the crimes of „Forced Abortion“, Murders of Newborn Infants at births or shortly afterwards, Murders, with misdeed of Culpable Bankruptcy, with misdeeds and misdemeanours against …více
 

Klíčová slova

žena pachatelka oběť trestný čin trest zločin přečin přestupek 2. polovina 19. století habsburská monarchie C. k. krajský soud v Olomouci porotní soud porotci C. k. státní zastupitelství v Olomouci zločin „vyhnání plodu“ zločin vraždy novorozeného dítěte při porodu nebo krátce poté zločin vraždy mravnostní zločiny a přestupky přečin zaviněného úpadku přečiny a přestupky proti životu postavení ženy v trestním právu a trestním řízení Trestní zákon ze dne 27. 5. 1852 č. 117 ř. z. trestní řád ze dne 17. 1. 1850 č. 25 ř. z. trestní řád ze dne 29. 7. 1853 č. 151 ř. z. trestní řád ze dne 23. 5. 1873 č. 119 ř. z. praxe C. k. krajského soudu v Olomouci praxe C. k. státního zastupitelství v Olomouci praxe porotců praxe obhájců změna společenského postavení žen postavení žen v rodinách a ve společnosti příčiny zločinů přečinů a přestupků způsoby spáchání zločinů pozůstatky nerovného postavení žen v trestním právu a trestním řízení snahy o změny v trestním zákoně osnovy trestních zákonů vývoj trestné činnosti žen vývoj soudní praxe nemanželské děti C. k. nejvyšší a kasační soud ve Vídni woman perpetrator victim crime punishment offence misdeed misdemeanour second half of the nineteenth century Habsburg Monarchy Regional Court in Olomouc jury trial jurors Prosecutor´s Office in Olomouc crime of „Forced Abortion“ crime of Murder of Newborn Infant at birth or shortly afterwards crimes and misdemeanours against morality misdeed of Culpable Bankruptcy misdeeds and misdemeanours against life status of woman in criminal law and criminal procedure Criminal Code of 27 May 1852 No. 117 of Imperial Laws Code of Criminal Procedure of 17 January 1850 No. 25 of Imperial Laws Code of Criminal Procedure of 29 July 1853 No. 151 of Imperial Laws Code of Criminal Procedure of 23 May 1873 No. 119 of Imperial Laws legal practice of the Regional Court in Olomouc legal practice of the Prosecutor´s Office in Olomouc legal practice of jurors legal practice of advocates change of the social status of women status of women in families and in the society causes of crime misdeeds and misdemeanours manners of commission of offences residues of uneven status of women in criminal law and criminal procedure efforts to realize changes in criminal code curricula of the motions for new criminal codes development of criminal activities of women development of judicial practice illegitimate children Supreme Court and Court of Cassation in Vienna
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc.,DSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta