Theses 

Senior v roli pacienta – Bc. Zuzana Hniličková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii

Bc. Zuzana Hniličková

Diplomová práce

Senior v roli pacienta

Senior in a Patients Role

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na seniora hospitalizovaného v nemocničním zařízení. Zjišťuje informovanost seniorů o etických kodexech týkajících se práv hospitalizovaných pacientů a také přímo poskytování péče seniorům (Práva pacientů, Evropská charta pacientů seniorů). Mapuje problematiku poskytování informací o zdravotním stavu a následné péči od zdravotníků, kde se zaměřuje na spokojenost s poskytováním informací, deklarovaným porozuměním a používáním odborných pojmů, kterým jako laici nerozumí. Zjišťuje potřebu seniorů dostávat takových informací více a také zjišťuje faktory, které tento požadavek mohou ovlivňovat. Nedílnou součástí práce je analýza a interpretace empirických informací získaných v průzkumném šetření formou anonymního dotazníku, které jsou zobrazeny v jednoduchých tabulkách. Výsledkem práce je návrh na řešení zjištěných problémů.

Abstract: Thesis is focused on seniors hospitalized in hospital. It detects senior's awareness about the code of ethics which discusses patients' rights and provided nursing care (Patinets' rights, The european charter for senior patients). Thesis maps problematics about providing information about health and further nursing care. It focuses on seniors' satisfaction with nurses providing information and using technical terms ununderstandable for layman. Thesis also detects seniors' needness for getting more of such information and focuses on factors which can influent this needness. Integral part of the thesis is analysis and interpretation of empirical results detected while research based on anonymous questionnaire. The result of the thesis is proposal of solving identified insufficiencies.

Klíčová slova: senior, pacient, informovanost, ageismus, komunikace senior, patient, awareness, ageism, communication

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz