Bc. Soňa Nováková

Bakalářská práce

Bohuslav Reynek v periodikách Josefa Floriana

Bohuslav Reynek in Periodicals of Josef Florian
Anotace:
Anotace Práce si klade za cíl popsat literární spolupráci básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reynka a staroříšského překladatele a vydavatele Dobrého Díla Josefa Floriana v oblasti sborníkových překladů francouzsky psané literatury. Úvodní kapitoly přibližují osobnost Josefa Floriana, vznik staroříšského vydavatelství, princip jeho fungování a spektrum vydávaných publikací. Nastiňují rovněž …více
Abstract:
Annotation The intended goal of the thesis is to describe the cooperation of the poet, graphic artist and translator Bohuslav Reynek and the translator and editor of Dobré Dílo publishing Josef Florian from Stará Říše in the field of periodical translations from literature written in French. The opening chapters deal with Josef Florian's personality, the rise of his publishing company, the principle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Bednářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma