Bc. Kateřina Zaoralová

Bakalářská práce

Kalibrace a práce s přístrojem TGA/DSC Setaram Setsys Evo 1750

Calibration and operation of a TGA/DSC Setaram Setsys Evo 1750 instrument
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kalibrací přístroje TGA/DSC Setaram Setsys Evo 1750. Podrobně je rozepsán postup a způsob použití kalibrace. Kalibraci je možné použít i pro již naměřená data. Kalibraci bylo třeba provést pro měření v teplotách okolo 1000 °C, podle toho se odvíjel i výběr standardů – zlata a stříbra. Bylo prokázáno, že použití dalších standardů vykazujících výrazný efekt v odlišných teplotách …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on calibration of a TGA/DSC Setaram Setsys Evo 150 instrument. It contains a detailed description of the calibration procedure applicable for both already existing and future experiments. Calibration was needed for real measurements at temperature around 1000 °C, standards were chosen according to this – gold and silver. It has been shown that using other standards showing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma