BcA. Aneta Novotná

Bakalářská práce

Zdeněk Lukáš - Sonáta pro sólovou violu op. 243 Interpretační analýza skladby

Zdeněk Lukáš - Sonata for solo viola op. 243 //Interpretative analysis of composition
Anotace:
Anotace Bakalářská práce se zabývá Sonátou pro sólovou violu op. 243 Zdeňka Lukáše. Dělí se na tři části. První část popisuje život a tvůrčí vývoj skladatele. Druhá, hlavní část, obsahuje podrobnou interpretační analýzu skladby s důrazem na interpretačně obtížná místa a možnost jejich nácviku. Poslední část se zabývá srovnáním dvou nahrávek v podání Karla Špeliny a Jitky Hosprové.
Abstract:
Annotation The bachelor thesis deals with Sonata for solo viola op. 243 by Zdeněk Lukáš. It consists of three parts. The first part describes the life and creative progress of the composer. The most important is the second part, which focuses on detailed interpretative analysis of the composition with emphasis on parts which may be difficult for the performer. The last part compares two records performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ladislav Kyselák
  • Oponent: MgA. Karel Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/wbcx7/