Mgr. Marek Hlaváč

Bakalářská práce

Internet slang in the online community

Internet slang in the online community
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou jazykových prvků Internetového slangu v online komunitě. Cílem je vytvořit průvodce problematikou řeči mainstreamové Internetové společnosti a také dokázat, že problematika Internetového jazyka je něco, čím je nutno se v budoucnu zabývat. Jako corpus zkoumání práce využívá reálnou komunikaci především ze sociálního média 9gag.com, který svým průřezovým složením uživatelů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of language features of Internet slang in the online community. The aim is to create a guide through the issue of a language in a mainstream community and to prove that the issue of the Internet speech is something which needs to be dealt with in future. As a corpus of research the thesis uses real communication situations mostly from a social media website …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Malášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy

Práce na příbuzné téma