Bc. Simon Nespešný

Bakalářská práce

Podpora protokolu SRP v OS Android

SRP protocol support in Android
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis was implementation of the SRP-6a protocol. It is to authenticate users based on their password. The authentication process with security analysis is described step-by-step in details. Practical outcome of this thesis is library supporting protocol SRP stored in Inforamtion system of Masaryk university.
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo implementovať protokol SRP-6a, ktorý slúži na overovanie užívateľských hesiel. V práci je podrobne popísaný priebeh protokolu po jednotlivých krokoch, spolu s bezpečnostnou analýzou. Praktickým výstupom tejto práce je implementovaná knižnica podporujúca protokol SRP, ktorú je možné dohľadať v archíve v Informačnom systéme Masarykovej univerzity.
 

Klíčová slova

protokol SRP NDK Android JNI
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.