Bc. Nikola Krajčiová, DiS.

Diplomová práce

Aspekty a využití aktivizujících metod v programech science centra

The aspects and utilization of activating teaching methods in science center programs
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na využití aktivizujících metod, a to konkrétně v prostředí science centra. Úvodní část tvoří dvě teoretické kapitoly. První představuje pojem science centrum a činnost těchto organizací, druhá se věnuje stručnému popisu aktivizujících metod. Třetí kapitola, tedy praktická část, se zaobírá průzkumem uváděných vzdělávacích programů v science centru vzhledem k řešené …více
Abstract:
This diploma thesis deals with usage of activating teaching methods in a science center environment. The introductory part has two theoretical chapters. First chapter describes science center meaning and science centers activities. The second theoretical chapter describes activating teaching methods. The third chapter, practical part, deals about activating methods research in the science center due …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta