Mgr. Hana Paculová, Ph.D.

Disertační práce

CDK12 and CDK13 function in transcription regulation

CDK12 and CDK13 function in transcription regulation
Anotace:
Cyklin-dependentní kinasa 12 (CDK12) je transkripční kinasa, která řídí expresi svých cílových genů tím, že fosforyluje RNA polymerasu II v průběhu elongační fáze transkripce. CDK12 je zapojena do několika buněčných precesů, což zahrnuje odpověď na poškození DNA, vývoj a buněčnou diferenciaci a sestřih mRNA. CDK12 byla popsána jako jeden z genů, které jsou často mutovány v high-grade serózním ovariálním …více
Abstract:
Cyclin-dependent kinase 12 (CDK12) is a transcription-associated kinase which promotes expression of its target genes by phosphorylating RNA Polymerase II during the transcription elongation. CDK12 is involved in multiple biological processes, including DNA damage response, development, differentiation and mRNA splicing. CDK12 was identified as one of the recurrently mutated genes in high-grade serous …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Mgr. Petr Vodička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta