Mgr. Michael Schmidt

Bakalářská práce

Aktivizace seniorů v Dámském klubu z Vesny

Activation of seniors in Ladies' club of Vesna
Anotace:
Bakalářská práce “Aktivizace seniorů v Dámském klubu z Vesny” se primárně zabývá popisem Dámského klubu – jeho cíli, vývojem, průběhem setkání, hlavními činnostmi a akcemi klubu. Teoretická část práce se zaměřuje na definování základních pojmů týkajících se stáří, stárnutí populace, aktivizaci seniorů a Dámský klub. Výzkumná část si dává za cíl zhodnotit přínos Dámského klubu. Výzkumná část odpovídá …více
Abstract:
The bachelor thesis “Activation of seniors in Ladies' club of Vesna” is based on a description of the Ladies’ club – its aims, development, process of meetings, principal activities and events of the club. The theoretical part deals with defining fundamental terms about old age, aging population, senior’s mobilization and Ladies’ club. The research section aims to valorise benefits of the Ladies’ club …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas