Bc. Petra Svobodová

Bakalářská práce

Optimalizace retence prekurzorů a metabolitů dopaminu v HPLC

Optimalization of the retention of dopamine precursors and metabolites in HPLC
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo proměření retenčních charakteristik prekurzorů a metabolitů dopaminu v chromatografickém systému obrácených fází na koloně Agilent SB-C18. Ze zjištěných dat se pomocí okénkového diagramu určilo optimální složení mobilní fáze, které zajistilo rozlišení všech látek alespoň rovno jedné. Použitím zjištěného složení a na základě nalezených charakteristik, byla vytvořena simulace …více
Abstract:
Presented bachelor’s degree project aimed to characterize retention of the dopamine precursors and metabolites, with use of the reversed-phases chromatographic system on Agilent SB-C18 column. The optimal composition of the mobile phase, which provides the resolution of separation of the solutes of at least 1, was determined by using a window diagram. A simulation of the separation has been calculated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta