Tereza Hořavová

Bakalářská práce

Aktivity s motivací ovoce a zeleniny v MŠ

Activities with fruit and vegetable motivation in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce na téma Aktivity s motivací ovoce a zeleniny v MŠ se zabývá tematikou pohybových her a cviků pro děti předškolního věku, které jsou motivovány přirozeným růstem ovoce a zeleniny, za dopomoci plyšových hraček ovoce a zeleniny, či overballů. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakte-ristiku vývoje dětí předškolního věku s ohledem na motoriku …více
Abstract:
The Bachelor thesis on Activities with motivation of fruits and vegetables in kindergarten deals with the theme of movement games and exercises for pre-school children, which are motivated by natural growth of fruits and vegetables, for help of plush toys fruits and vegetables or overballs. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2019
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta