Bc. Ilona Bartesová

Diplomová práce

Policie ČR a obecní policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích

Police and Municipal Police in Monitoring the Safety and Flow of Traffic on Roads
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kompetencemi Policie České republiky a obecní policie při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Na jednotlivá oprávnění policistů a strážníků je nahlíženo jednak v rovině teoretické, kdy jsou tato oprávnění představena a je sledován vývoj jejich právní úpravy, a to zejména v případě obecní policie, které byly přiznávány jednotlivé kompetence …více
Abstract:
This thesis deals with the rights of the police and the municipal police in monitoring the safety and flow of traffic on roads. On the individual rights of the police and the municipal police are viewed both in theoretical level, where such competence is introduced and monitored the development of their legislation, particularly in the case of municipal police forces, which were granted individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta