Bc. Lucie BRIJAROVÁ

Diplomová práce

Specifika a odlišnosti terciárního a kvartárního média se zaměřením na nastolovaná témata. Obsahová analýza titulní strany MF Dnes a homepage Idnes.cz

The Specificity and Divergence of Tertiary and Quaternary Media Focused on Agenda-setting. Quantitative Content Analysis of First News of MF Dnes and Idnes.cz
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá tradičními a tzv. novými médii, které jsou v práci konceptualizovány a problematizovány v době jejich koexistence v soudobé společnosti, a tedy i v každodenním životě jednotlivců. V empirické části je pak ústředním tématem analýza médií definovaných v teoretické části práce, konkrétněji analýza titulních stran "tradiční" Mladé fronty DNES a homepage zpravodajského …více
Abstract:
This thesis is interested in traditional and so called new media, which are conceptualized and problematized at the age when they coexist in today's world and therefore in everyday life of human beings. In the empirical part there is the main theme the analysis of media defined in the theoretical part, specifically it is focused on the analysis of homepages of "traditional" Mladá fronta DNES and news …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRIJAROVÁ, Lucie. Specifika a odlišnosti terciárního a kvartárního média se zaměřením na nastolovaná témata. Obsahová analýza titulní strany MF Dnes a homepage Idnes.cz. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses upi457 upi457/2
16. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16. 4. 2015
Marklová, E.
17. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.