Klára Šarkovská

Diplomová práce

How online grocery shopping alters food-related consumer behavior

Jak nakupování potravin na internetu mění nákupní chování zákazníka
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat, jak online prostředí internetových supermarketů ovlivňuje a mění nákupní chování a zvyky uživatelů těchto online potravinových portálů. Na základě výsledků kvalitativního výzkumu tato práce identifikuje dvě rozdílné nákupní strategie na internetovém potravinovém portálu. První nákupní strategie se neprojevuje razantními změnami v chování uživatelů a tím pádem …více
Abstract:
This study attempts to assess how the online grocery supermarket environment impacts and alters the shopping behavior and buying habits of the online grocery customers. Based on the results of a qualitative research, this thesis identifies two different shopping strategies on the online grocery platform. The first strategy exhibits the same shopping behavior as in a traditional supermarket and is representative …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Zuzana Chytková
  • Oponent: David Anthony Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74136