Theses 

Příprava 3D modelu pro 3D tisk – Bc. Richard Stratil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Richard Stratil

Bakalářská práce

Příprava 3D modelu pro 3D tisk

Preparation of 3D models for 3D print

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Příprava 3D modelu pro 3D tisk“ je sjednocení technik, které jsou potřebné pro úspěšnou přípravu 3D modelu, tak aby bylo možné jej vytisknout. První část je zaměřena na popis dostupných technologií 3D tisku na konci roku 2013. V druhé části jsou rozebrány důležité pojmy týkající se 3d tisku, pravidla, která je dobré znát pro úspěšnou přípravu modelu pro tisk a jak řešit objevené chyby v topologii modelu pomocí programu Autodesk 3ds Max 2014. Dále je také vysvětleno, co byste před tiskem neměli opomenout. Poslední část se věnuje demonstraci postupu na konkrétní sadě modelů.

Abstract: Subject of bachelor thesis „Preparation of 3D model for 3D print“ is unification of techniques, which are needed for successfull preparation of 3D model to be able to print it. The first part is focused to description of available 3D printing technologies in the end of the year 2013. In the second part are described important terms about 3D printing, rules which are good to know for successfull preparation of 3D model for 3D print and how to solve discovered problems in topology with the program Autodesk 3ds Max 2014. Also is explained what you should not forget before printing. Last part is focused to demonstration of procedures on particular models.

Klíčová slova: 3D tisk, 3D modelování, 3D technologie, Topologie v 3D modelu, 3ds Max, Příprava pro 3D tisk, 3D print, 3D modeling, 3D technologies, Topology in 3D model, Preparation for 3D print

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Igor Chalás

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz