Bc. Richard Stratil

Bakalářská práce

Příprava 3D modelu pro 3D tisk

Preparation of 3D models for 3D print
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Příprava 3D modelu pro 3D tisk“ je sjednocení technik, které jsou potřebné pro úspěšnou přípravu 3D modelu, tak aby bylo možné jej vytisknout. První část je zaměřena na popis dostupných technologií 3D tisku na konci roku 2013. V druhé části jsou rozebrány důležité pojmy týkající se 3d tisku, pravidla, která je dobré znát pro úspěšnou přípravu modelu pro tisk a jak řešit …více
Abstract:
Subject of bachelor thesis „Preparation of 3D model for 3D print“ is unification of techniques, which are needed for successfull preparation of 3D model to be able to print it. The first part is focused to description of available 3D printing technologies in the end of the year 2013. In the second part are described important terms about 3D printing, rules which are good to know for successfull preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Igor Chalás

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky