Bc. Pavlína Janečková

Diplomová práce

Použitelnost článku 13 Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

The Applicability of Article 13 of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Anotace:
Diplomová práce se zabývá důvody, kdy soudní nebo správní orgán dožádaného smluvního státu není povinen nařídit navrácení protiprávně přemístěného nebo protiprávně zadrženého dítěte. Mohou nastat situace natolik závažné, že je možné odchýlit se od obecné povinnosti bezodkladně nařídit návrat dítěte do státu jeho obvyklého bydliště. Především na základě judikatury jsou rozebrány výjimky upravené článkem …více
Abstract:
The diploma thesis deals with reasons when the judicial or administrative authority of the requested Contracting State is not bound to order the return of wrongfully removed or wrongfully retained child. There may be a such serious situations that it is possible to deviate from the general obligation to order the prompt return of the child to the State of its habitual residence. Primarily on the basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta