Bc. Liběna ŠTÁHLOVÁ

Diplomová práce

Analýza textury a senzorické hodnocení jogurtů v závislosti na době skladování

Texture Analysis and Sensory Evaluation of Yoghurts Depending on Storage
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na výzkum kvality jogurtů v závislosti na zvýšení obsahu sušiny a přídavku vybraného hydrokoloidu (iota-karagenanu). V rámci experimentální části byly vyrobeny vzorky jogurtů o různém obsahu sušiny (10 %, 12 %, 14 %, 16 %), vždy s přídavkem a bez přídavku hydrokoloidu. Následně byly tyto vzorky podrobeny analýze textury, a to 5., 10., 20. a 30. den skladování. U všech …více
Abstract:
This thesis is focused on yogurt´s quality analysis, depending on the increase in solid content and the addition of selected hydrocolloid (iota-carrageenan). In experimental part yogurt samples with different solid content (10 %, 12 %, 14 %, 16 %) was made, always with the addition and without addition of hydrocolloid. Subsequently, these samples were analyzed for texture, in the 5th, 10th, 20th and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Markéta Šípalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTÁHLOVÁ, Liběna. Analýza textury a senzorické hodnocení jogurtů v závislosti na době skladování. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin