Bc. Tereza Šimková

Bakalářská práce

L-momentová metoda

Method of L-moments
Anotace:
L-momenty jsou analogie ke konvenčním momentům a jsou založeny na lineární kombinaci uspořádaných dat. Stejně jako v případě konvenčních momentů uvažujeme teoretické L-momenty a výběrové L-momenty. Pojem zavedl v roce 1990 J. R. M. Hosking a ukázal řadu jejich vlastností. Jednou z důležitých úloh matematické statistiky je odhad parametrů pravděpodobnostních rozdělení. Nejčastěji se pro tuto úlohu používá …více
Abstract:
L-moments are analogy to the conventional moments and they are based on the linear combinations of order statistics. As it is in the theory of the conventional moments we consider theoretic L-moments and sample L-moments. J. R. M. Hosking introduced the idea of L-moments in 1990 and showed the wide range of their properties. Estimation of parameters is one of the most important problems of mathematical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Picek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimková, Tereza. L-momentová metoda. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika

Práce na příbuzné téma