Ing. Monika Juráková

Bakalářská práce

Trh se zemním plynem v České republice

Natural gas market in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj trhu se zemním plynem v České republice s důrazem na jeho deregulaci a její důsledky. V první části je popsán vývoj regulace v České republice a představena struktura trhu se zemním plynem. Následně je na základě analýzy koncentrace trhu a tržní marže objasněn vliv deregulace na spotřebitele a tržní prostředí.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe the development of the natural gas market in the Czech Republic, with its emphasis on deregulation and their consequences. The first part describes the development of regulation in the Czech Republic and clarifies the structure of the natural gas. Effects of deregulation on consumers and the market environment are shown by analysis of market concentration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií