Bc. Dagmar Stahlová

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u terénních a klubových pracovníků

Burn out syndrome of outreach worker and social workers
Anotace:
Diplomová práce „Syndrom vyhoření u terénních a klubových pracovníků“ pojednává o syndromu vyhoření u sociálních pracovníků pracujících v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a v terénním programu zaměřujícím se taktéž na cílovou skupinu děti a mládež. V úvodu práce se nachází průřez tematikou syndromu vyhoření, náhledu na něj z pohledu sociální pedagogiky, jeho specifik u sociálních pracovníků …více
Abstract:
The diploma thesis “Syndrom vyhoření u terénních a klubových pracovníků (Burnout syndrome of street and club workers) deals with the burnout syndrome of social workers working in low-threshold institutions for children and youth and street programs also aimed at the target group children and youth. At the beginning of the thesis there is a subject matter cross section of the burnout syndrome, view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Nýdrlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta