Lucie SIMPEROVÁ

Bakalářská práce

Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele v oboru Fotograf

New graduation and uniform apprenticeship examination from the perspective of teachers in Photographer
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce na téma Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele obor Fotograf, byla snaha poukázat, jak se změnila úroveň od učebního oboru k oboru maturitnímu. Zkouška dospělosti nebo pouhé závěrečné učňovské zkoušky, které ukončí snažení žáků, studentů v daném školním roce., to všechno jsou životní kroky většiny dospívajících jedinců. Ne, vždy se musí všechny tyto …více
Abstract:
The subject of my thesis on New uniform graduation and vocational exams in terms of teacher discipline Photographer, was to point out how to alter the level of apprenticeship to maturitnímu field. The test of maturity, or simply the final apprenticeship examination that terminates the efforts of pupils and students in the school year., Are all vital steps of most adolescents. No, you always have all …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIMPEROVÁ, Lucie. Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele v oboru Fotograf. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta