Lucie SIMPEROVÁ

Bachelor's thesis

Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele v oboru Fotograf

New graduation and uniform apprenticeship examination from the perspective of teachers in Photographer
Abstract:
Předmětem mé bakalářské práce na téma Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele obor Fotograf, byla snaha poukázat, jak se změnila úroveň od učebního oboru k oboru maturitnímu. Zkouška dospělosti nebo pouhé závěrečné učňovské zkoušky, které ukončí snažení žáků, studentů v daném školním roce., to všechno jsou životní kroky většiny dospívajících jedinců. Ne, vždy se musí všechny tyto …more
Abstract:
The subject of my thesis on New uniform graduation and vocational exams in terms of teacher discipline Photographer, was to point out how to alter the level of apprenticeship to maturitnímu field. The test of maturity, or simply the final apprenticeship examination that terminates the efforts of pupils and students in the school year., Are all vital steps of most adolescents. No, you always have all …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIMPEROVÁ, Lucie. Nové maturitní a jednotné učňovské zkoušky z pohledu učitele v oboru Fotograf. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta