Petr Vevera

Diplomová práce

Analýza vlivu politických cyklů na vybrané makroekonomické agregáty v ČR v letech 2000-2019

Analysis of the impact of political cycles on selected macroeconomic aggregates of the Czech Republic in the years 2000-2019
Anotace:
Cílem diplomové práce je zkoumání vlivu politických cyklů na makroekonomické agregáty v České republice. Teoretická část se zabývá fiskální politikou, jejími typy a nástroji, které vláda může použít při realizaci svých politik. Tato část se práce se zabývá politickými a hospodářskými cykly, v úplném závěru je charakterizován volební systém České republiky. Praktická část analyzuje vybrané makroekonomické …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to analyse the impact of political cycles on macroeconomic aggregates in the Czech Republic. The theoretical part of thesis is focusing on fiscal policy, its types and tools that the government can use to implement policies. This part of thesis defines political and economic cycles. At the end of this part electoral system of the Czech Republic is characterized. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2020
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Marek Loužek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80716