Daniel Palička

Diplomová práce

Měření optických vlastností polyanilových vzorků

Measuring the Optical Properties of the Polyaniline Samples
Anotace:
Tato práce se zabývá studiem optických vlastností vodivého polymeru zvaného polyanilin. Možnosti využití této látky jsou široké. Chování a vlastnosti polyanilinu jsou stále předmětem mnohých výzkumů. Oddělení centra nanotechnologií VŠB-TUO připravilo několik vzorků na laboratorních sklíčkách. Na těchto sklíčkách byla nanesena tenká vrstva polyanilinu, která byla v rámci této diplomové práce zkoumána …více
Abstract:
The thesis deals with the study of polymer called polyanilin and it’s optical properties. This material has a wide range of utilization. Behaviour and properties of polyanilin are still the subject of large variety of studies. Several samples of microscope slides were prepared by the Department of Nanotechnology Centre. These slides contained a thin film of polyanilin which was examined in terms of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Ivo Křivka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma