Ing. Halina Trsková

Diplomová práce

Vnitřní řídicí a kontrolní systém jako nástroj řízení pojišťovny

Internal control and test system as a means of management of an insurance company
Anotace:
Abstrakt Vnitřní řídící a kontrolní systém plní nezastupitelnou funkci v řízení každé společnosti. Jeho efektivita spočívá v nastavení jasných pravidel a postojů vedoucích ke kvalitní, spolehlivé, bezpečné a efektivní práci, v důsledku přidělených odpovědností a povinností a dodržování všech nastavených a naplánovaných parametrů a procesů, které ovlivňují výslednou kvalitu. Řídící a kontrolní systém …více
Abstract:
Abstract Internal directive and control system plays an important role in every company management. Its effectivity rests in the prespicuous setting of the rules that leads to high-quality, reliable, safe and effective work as a result of allocation of responsibilities and tasks and observance of all parameters and processes that influence final quality. Both directive and control system and risk management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní