Ing. Nikola Hurdová

Bachelor's thesis

Diverzifikace dlouhodobých úvěrů se zaměřením na hypoteční úvěr

Diversification of long-term loans with the focus on mortgage
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce Diverzifikace dlouhodobých úvěrů se zaměřením na hypoteční úvěr je porovnání úvěrových procesů v České republice a v Izraeli, které je založené na skutečnosti. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a aplikační části. Teoretická část obsahuje obecnou charakteristiku banky, bankovního systému, úvěrových produktů a podrobnou analýzu hypotečního úvěru. V aplikační části …more
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis Diversification of long-term loans with a focus on the mortgage loan is a comparison of loan processes in the Czech Republic and Israel which is based on reality. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part contains a general characteristics of the bank, the banking systém, loan products and a detailed analysis of the mortgage …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: MBA Jaromír Stemberg
  • Reader: Ing. Iveta Horníčková, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní