Theses 

Diverzifikace dlouhodobých úvěrů se zaměřením na hypoteční úvěr – Ing. Nikola Hurdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Nikola Hurdová

Bakalářská práce

Diverzifikace dlouhodobých úvěrů se zaměřením na hypoteční úvěr

Diversification of long-term loans with the focus on mortgage

Anotace: Hlavním cílem bakalářské práce Diverzifikace dlouhodobých úvěrů se zaměřením na hypoteční úvěr je porovnání úvěrových procesů v České republice a v Izraeli, které je založené na skutečnosti. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a aplikační části. Teoretická část obsahuje obecnou charakteristiku banky, bankovního systému, úvěrových produktů a podrobnou analýzu hypotečního úvěru. V aplikační části jsou představeny vybrané banky v České republice a v Izraeli, jejich nabídka úvěrových produktů a je zde popsán úvěrový proces v obou zemích.

Abstract: The main aim of the bachelor thesis Diversification of long-term loans with a focus on the mortgage loan is a comparison of loan processes in the Czech Republic and Israel which is based on reality. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part contains a general characteristics of the bank, the banking systém, loan products and a detailed analysis of the mortgage loan. The application part introduces selected banks in the Czech Republic and Israel, their offers of loan products and describes the loan process in the Czech Republic and Israel.

Klíčová slova: Dlouhodobé úvěry, krátkodobé úvěry, hypoteční úvěr, zajištění, úroková sazba, nemovitost, účel hypotečního úvěru, splatnost úvěru, čerpání hypotečního úvěru, hypoteční zástavní listy, Basel II, hodnocení bonity klienta, scoring, rating, žádost o úvěr, long-term loans, short-term loans, mortgage loan, collateral, interest rate, property, purpose of the mortgage, maturity date, drawing down mortgages, mortgage certificates, credit rating of client, credit application.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: Ing. Iveta Horníčková, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:07, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz