Mudrychová Mudrychová

Bachelor's thesis

Systém péče o drogově závislé jedince v České republice

The system of care for drug addicts in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá uceleným systémem směřujícím k drogově závislým jedincům v České republice. Práce vychází ze stručného popisu české drogové scény před rokem 1989 a především po roce 1989, zohledňující možnosti pomoci drogově závislým jedincům. Stručně popisuje vývoj a potřebnost vytvoření systému péče pro drogově závislé jedince. Zároveň se bude zabývat příslušnými institucemi nabízenými …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with a comprehensive system directed towards drug addicted individuals in the Czech Republic. The thesis is based on a brief description of the Czech drug scene before 1989 and especially after 1989, taking into account the possibilities of helping drug addicted individuals. It briefly describes the development and the need to create a system of care for drug addicted individuals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Pavel Daniš
  • Reader: JUDr. Jaromír Badin, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.