Theses 

Role SEO v rámci internetového marketingu – Tereza Mádlová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Tereza Mádlová

Bachelor's thesis

Role SEO v rámci internetového marketingu

The role of SEO within the internet marketing

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou SEO v rámci internetového marketingu. Hlavním cílem práce je představení postupu optimalizace webových stránek, díky kterému mohou dosáhnout lepších výsledků vyhledávání i malé a střední podniky, které mají na marketing omezený rozpočet. V první části se práce věnuje popisu internetového marketingu a vybraných nástrojů, podrobněji charakterizuje problematiku SEO a v závěru první části představuje užitečné SEO nástroje. Ve druhé části je provedena analýza vybrané webové stránky, která upozorňuje na jejich nedostatky. Výstupem této práce je provedená analýza a doporučení k budoucím úpravám.

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of SEO within the internet marketing. The main goal of this work is to introduce a process of optimizing websites, which is helpful to small and medium-sized businesses with a limited budget for marketing, to get them better search results. First part of the thesis deals with the description of internet marketing and selected tools, more specifically describes the SEO issues and at the end first part presents useful SEO tools. In the second part, the analysis of the selected web site is carried out, which highlights their shortcomings. The output of this work is an analysis and recommendations for future modifications.

Keywords: E-mail marketing, internetový marketing, obsahový marketing, off-page faktory, on-page faktory, PPC reklama, SEO, sociální sítě, internet marketing, content marketing, off-page factors, on-page factors, PPC advertising, social networks

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jiří Šnajdar

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 19:32, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz