Theses 

Terorismus jako odvětví národní ekonomiky. Ověření této teorie na vybrané zemi EU. – Bc. Lucie Polášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Polášková

Diplomová práce

Terorismus jako odvětví národní ekonomiky. Ověření této teorie na vybrané zemi EU.

Terrorism as a sector of national economy. Verification of the theory on one of the EU countries.

Anotace: Předmětem diplomové práce: „Terorismus jako odvětví národní ekonomiky. Ověření této teorie na vybrané zemi EU.“ je prozkoumat a následně rozhodnout, zda terorismus splňuje nějaké vlastnosti ekonomického odvětví a případně jaké. Úvod je věnován základnímu vymezení problematiky terorismu. Následuje část, ve které jsou zmapovány produkty teroristické činnosti na území Španělska. Třetí kapitola se zabývá identifikováním finančních aspektů španělského terorismu. Předmětem poslední části práce je ověřit, zda-li je uplatňován tzv. marketing teroru.

Abstract: The goal of the submitted thesis “Terrorism as a sector of national economy. Verification of the theory on one of the EU countries.” is to monitor and evaluate whether terrorism fulfill any characteristics of national economy. The introduction is intended to define phenomenon of terrorism. After that monitoring of products of terrorist activities in Spain follows. Third part identifies financial aspects of Spanish terrorism. The goal of the final part is to examine whether marketing of terror is applied.

Klíčová slova: Terorismus, Španělsko, logika teroristických útoků, produkty teroristické činnosti, finanční aspekty terorismu, marketing teroru, terrorism, Spain, logic of terrorist attacks, products of terrorist activities, financial aspects of terrorism, marketing of terror.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jakub Dostál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz