Bc. Monika Pernicová

Bakalářská práce

Přírodní poměry a květena území severně od Hodonína

Natural conditions and flora of the area north of Hododnín town
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji charakteristice přírodních podmínek a květeně vybraného území severně od Hodonína. Práce je založena na rešerši literárních pramenů. V seznamu zjištěných druhů je uvedeno 521 taxonů cévnatých rostlin z literárních zdrojů a 82 taxonů, které byly v území pozorovány v průběhu započatého vlastního terénního výzkumu, ale v literatuře jsem o nich zmínku nenašla. V terénu …více
Abstract:
In this thesis the description of the natural conditions of the selected area north of Hodonín and the list of vascular plants in this area are given. The work is based mainly on literature data. The list contains 521 taxa of vascular plants listed in literary sources and further 82 taxa not reported yet in literature. In the terrain was verified the occurrence of 186 taxa and 45 of them are documented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta