Dagmar Svobodová

Diplomová práce

Marketing a E-Government

Marketing and eGovernment
Anotace:
Pojem e-Government představuje myšlenku elektronické veřejné správy. Nejde jen o poskytování služeb prostřednictvím internetu či jiných elektronických médií, ale o celkové zefektivnění fungování státního aparátu a zjednodušení komunikace mezi soukromým a veřejným sektorem i mezi jednotlivými orgány veřejné správy navzájem. Tato práce by měla sloužit jako základ k pochopení e-Governmentu a související …více
Abstract:
e-Government concept is an idea of electronic government. It is not only about providing services through the Internet or other electronic media, but also about improving of the state apparatus effectivity and about simplifying of the communication between public and private sectors, as well as among public authorities themselves. This thesis should serve as a basis for understanding to the issues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Bohumír Štědroň
  • Oponent: Václav Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21500