Ing. Marie Sychrová

Bakalářská práce

Využití metod DV pro rozvoj osobnosti dítěte v MŠ

Application of methods of theatre education for personality development of the child in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce Využití metod DV pro rozvoj osobnosti dítěte v MŠ představuje některé možnosti využití metod DV pro rozvoj osobnosti dítěte v MŠ. Teoretická část se zabývá osobností dítěte předškolního věku, dramatickou výchovou a osobností učitele dramatické výchovy. Témata praktické části sledují okruhy základních prvků osobnostního rozvoje v etické výchově. Realizovány byly v heterogenní jednotřídce …více
Abstract:
The bachelor thesis The use of theatre education for the development of child personality in nursery schools presents some possibilities of using the methods of theatre education for the development of child personality in nursery schools. The theoretical part describes the personality of preschool children, theatre education and personality of its teachers. The practical part introduces the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy