Bc. Zuzana Keislerová

Bakalářská práce

Zvukové prostory Bernharda Leitnera

Bernhard Leitner's sound spaces
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá analýzou zvukových instalací umělce Bernharda Leitnera. Cílem práce je zmapování umělecké tvorby Bernharda Leitnera a její zařazení do světového uměleckého kontextu. Věnuji se také samotnému pojmu „Zvukové prostory“ („Sound Spaces“), kterým se Leitner dlouhodobě zabývá a umělci, na které Leitnerova tvorba navazuje. V bakalářské diplomové práci pracuji zejména s …více
Abstract:
The bachelor diploma thesis analyse sound installations by artist Bernhard Leitner. The aim is charting of art works by Bernhard Leitner and its subsumption to worldwide artistic context. I am going to deal with therm „Sound spaces“ itself with which Leitner has been engaged for a long time and artists to who Leitner’s work relates. In the bachelor diploma thesis I am using primarily Leitner’s publications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií