Pavlína NÝDLOVÁ

Bakalářská práce

Návratnost investic do vysokoškolského vzdělání

The return of investment on tertiary education
Anotace:
Práce se věnuje míře návratnosti investic do vysokoškolského vzdělání. Jejím cílem je vzájemná komparace jednotlivých tříd CZ - ISCO na úrovni středoškolského i vysokoškolského vzdělání, přičemž se snaží zjistit individuální míru návratnosti investic do vysokoškolského vzdělání a ověřit, jak je tato investice výnosná. Návratnost investic do vysokoškolského vzdělání závisí na mnoha faktorech, které …více
Abstract:
The thesis deals with the rate of return on investment on tertiary education. Its aim is to compare the individual CZ - ISCO classes at the level of secondary and tertiary education, while trying to determine the individual rate of return on investment on tertiary education and verify how profitable the investment is. The return of investment on tertiary education depends on many factors that significantly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Fuchsová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NÝDLOVÁ, Pavlína. Návratnost investic do vysokoškolského vzdělání. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická