Bc. Kateřina Horská

Bakalářská práce

Strategie zvládání stresu u pacientů v substitučním programu léčby závislosti

Coping strategies in patients in substitution treatment program of dependence
Anotace:
Látková závislost a způsoby zpracování stresu spolu úzce souvisí, k relapsu dochází obvykle v zátěžové situaci. Zvládání stresu a řešení náročných situací představují jedno ze stěžejních témat terapie závislosti. Cílem práce je zjištění variability způsobů zvládání stresu a analýza tendencí k volbě konkrétních strategií zvládání u pacientů v substitučním programu léčby závislosti dle SVF78. Dle našich …více
Abstract:
Substance dependence and stress processing are closely related, a relapse usually occurs in a stress situation. Coping with stress and solving difficult situations represent one of the main topics of therapy. The aim of the thesis is to determine the variability of stress coping techniques and analyze the inclination of patients in dependence substitution treatment according to SVF78 to identify specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Koubek
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií