Bc. Kateřina Horská

Bachelor's thesis

Strategie zvládání stresu u pacientů v substitučním programu léčby závislosti

Coping strategies in patients in substitution treatment program of dependence
Abstract:
Látková závislost a způsoby zpracování stresu spolu úzce souvisí, k relapsu dochází obvykle v zátěžové situaci. Zvládání stresu a řešení náročných situací představují jedno ze stěžejních témat terapie závislosti. Cílem práce je zjištění variability způsobů zvládání stresu a analýza tendencí k volbě konkrétních strategií zvládání u pacientů v substitučním programu léčby závislosti dle SVF78. Dle našich …more
Abstract:
Substance dependence and stress processing are closely related, a relapse usually occurs in a stress situation. Coping with stress and solving difficult situations represent one of the main topics of therapy. The aim of the thesis is to determine the variability of stress coping techniques and analyze the inclination of patients in dependence substitution treatment according to SVF78 to identify specific …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Ladislav Koubek
  • Reader: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií