Kateřina TROPPOVÁ

Bakalářská práce

Průzkum flóry lučního komplexu u Lhůty (okres Plzeň-město)

Botanical survey of the meadows by Lhůta (district Plzeň-město)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá terénním průzkumem lučního komplexu u Lhůty v okresu Plzeň město. Bylo nalezeno a určeno 147 rostlinných druhů. Obdržené výsledky byly porovnány s předchozími průzkumy J. Nové 2009 a L. Pivoňkové 2008 této lokality. Studie se zaměřuje také na invazní druhy, které byly nalezeny dva. Zpráva o nich byla předána krajskému úřadu.
Abstract:
This study deals with floristic survey of Lhůta meadow complex, which is located in Plzeň-město district. 147 species of the vascular plants were found and determined. The obtained results were compared with the data from previous research performed by J. Nová 2009 and L. Pivoňková 2008 at this area. The study also focused on four common invasion plant species. Two of them were found and reported.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TROPPOVÁ, Kateřina. Průzkum flóry lučního komplexu u Lhůty (okres Plzeň-město). Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/